System szkolnictwa w Polsce pozostawia wiele do życzenia, ale nie mamy wyjścia – dziecko do szkoły trzeba posłać. Wielu rodziców kładzie mocny nacisk na swoje pociechy, by przynosiły do domu jak najlepsze oceny. Czy pozytywne stopnie istotnie świadczą o talencie i inteligencji dziecka? Czy uczniowie z dobrymi ocenami lepiej radzą sobie w życiu? Niekoniecznie.

Szkoła nie uczy myślenia

Niestety – wyuczenie się fragmentu podręcznika na pamięć ciężko uznać za przejaw inteligencji i kreatywnego myślenia. Natomiast właśnie to jest podstawą do wystawiania dzieciom ocen. Tymczasem otwarte umysły dzieci i młodzieży zajęte są odkrywaniem świata, bujaniem w obłokach i szeroko pojętą filozofią. W trakcie poszukiwania własnej drogi ciężko jest znaleźć czas na wyuczenie się mapy geograficznej świata na pamięć. To skutkuje negatywnymi ocenami i niemniej negatywną opinią. Czy zdarzyło Ci się słyszeć, że jesteś zdolny, ale leniwy lub jesteś zupełnie przeciętnym uczniem? Nauczyciele świadomie lub nieświadomie dzielą dzieci na te zdolne i te problematyczne. Przy czym te zdolne to najczęściej dzieci, które po prostu wiele godzin spędzają na uczeniu się.

To Ty decydujesz o swojej przyszłości

Fajnie jest dostawać dobre oceny, ale one w żaden sposób nie przekładają się na przyszłe życie człowieka. To dobra i zła informacja jednocześnie. Bo skoro szkoła nie przygotowuje nas do życia, to właściwie, na co możemy liczyć? Na własny zapał do pracy i chęć uczenia się nowych rzeczy w praktyce.

Jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku się rozbijać, nie wymagaj od niego samych piątek i szóstek, a zamiast tego ucz je samodzielności. Pielęgnuj i wzmacniaj silne strony dziecka, doceniając jego osiągnięcia i kibicując mu. Rozwijaj inteligencję dziecka poprzez zabawę, wspólne spędzanie czasu i poszukiwanie nowych pasji. Dzięki temu zyskasz pewność, że Twój maluch w przyszłości na pewno da sobie radę.

Wielu dorosłych nie otrzymało odpowiedniego wsparcia od swoich rodziców, przez co w dorosłości zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości i większymi trudnościami w osiąganiu sukcesów.