W okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, wielu pracowników otrzymuje od swoich pracodawców dodatkowe wsparcie finansowe, zwane premią świąteczną. Jest to forma nagrody za ich ciężką pracę, która pozwala na pokrycie większych wydatków wynikających z zakupu prezentów i organizacji rodzinnych spotkań. Czy wszyscy pracownicy mogą liczyć na taki dodatek? Jakie są zasady przyznawania premii świątecznej i czy jest ona objęta podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jakie czynniki wpływają na wartość tego dodatku? Kto może otrzymać taką premię w 2023 roku? Przeanalizujmy proces przyznawania świątecznych premii w środowisku pracy.

Pytanie, które zadaje sobie wiele osób tuż przed sezonem świątecznym, brzmi: „Czy dostanę premię na święta?” Wielu pracodawców traktuje ten dodatek jako element systemu motywacyjnego. Kluczowe jest jednak zrozumienie, że wypłata premii nie jest obowiązkowa, lecz zależy od dyskrecji pracodawcy. Jest to forma docenienia wkładu pracownika w rozwój firmy. Jednak istnieje jeden wyjątek od tej reguły – jeśli regulamin firmy lub umowa o pracę zawiera zapis gwarantujący premię, taki dodatek staje się obowiązkowy. W takim przypadku procedury przyznawania premii są ustalone z góry i każdy pracownik ma prawo do niej.

Premie są często postrzegane jako forma nagrody motywacyjnej. Są one wyrazem troski o pracowników i służą wzmocnieniu ich lojalności wobec firmy. Aby wyeliminować ewentualne niezadowolenie z wartości lub formy premii, zaleca się, aby zasady jej przyznawania były jasne i powszechnie dostępne. Wartość premii świątecznej zazwyczaj oscyluje między 100 a 1000 złotych brutto, ale może ona różnić się w zależności od polityki firmy i jej sytuacji finansowej. Do form premii mogą należeć na przykład bony na zakupy, cenne paczki świąteczne czy kosze prezentowe. Korzyści świąteczne są szczególnie popularne wśród pracowników sektora publicznego, gdzie stanowią silną tradycję. Niemniej jednak, wiele firm prywatnych także kultywuje zwyczaj przyznawania dodatkowych benefitów na święta.

Premia świąteczna, podobnie jak zarobki, nagrody rzeczowe i ekwiwalenty, jest traktowana jako dodatkowy przychód pracownika. W związku z tym, taki dodatek podlega opodatkowaniu według przepisów podatkowych. Podatek od premii świątecznej jest naliczany w zależności od źródła jej finansowania. Jeżeli premia jest wypłacana z bieżących środków firmy, podlega ona opodatkowaniu i jest obciążona składką ZUS. Dodatkowo, finansowanie premii świątecznych i paczek dla pracowników może pochodzić również ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).