Rozumienie widełek wynagrodzeń w ogłoszeniach pracy to niezbędne narzędzie dla dzisiejszych kandydatów do pracy, zwłaszcza tych z pokolenia Z. Często słyszy się stwierdzenie: „Jeżeli ogłoszenie nie zawiera informacji o płacy, nie składam aplikacji”. Trend ten wywodzi się przede wszystkim z branży IT, ale obecnie coraz więcej polskich pracodawców decyduje się na podawanie ramowych kwot wynagrodzenia. Czy jest to pozytywny trend? Jak jawność wynagrodzeń wpływa na proces rekrutacyjny zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i kandydata?

Na początek podzielę się moim osobistym doświadczeniem rekrutacyjnym. Kiedyś pracowałam w banku i postanowiłam zmienić pracodawcę na konkurencyjny. Po inicjalnej rozmowie telefonicznej zostałam zaproszona na rozmowę z menedżerem oddziału, w którym miałam potencjalnie podjąć pracę.

Spotkanie opóźniło się o 30 minut, a dodatkowo całą rozmowę z poprzednim kandydatem mogłam usłyszeć, gdyż odbywała się w „gabinecie” oddzielonym jedynie ścianką działową. Menedżer zapewniał poprzedniego kandydata o tym, że zostanie zaakceptowany, a pozostałe rozmowy to już tylko formalność. Można tylko wyobrazić sobie, jak zaniżone były moje oczekiwania i motywacja do dalszej rozmowy. W ogłoszeniu ani w rozmowie telefonicznej nie było informacji o wynagrodzeniu, a ja postanowiłam zapytać o to bezpośrednio na rozmowie.

Na moje pytanie o płacę menedżer odpowiedział, że informacje na temat zarobków są udzielane dopiero na ostatnim etapie rekrutacji. Było to dla mnie frustrujące, ponieważ straciłam dzień na spotkanie, nie wiedząc czy propozycja finansowa będzie dla mnie satysfakcjonująca. Po tej rozmowie grzecznie podziękowałam za spotkanie (i tak przecież wiedziałam, że poprzedni kandydat dostanie pracę) i nigdy się nie dowiedziałam, jaka byłaby moja pensja na tym stanowisku – co było dla mnie kompletnie niewiarygodne!

W Polsce widełki wynagrodzeń są ważnym elementem rynku pracy, wpływającym zarówno na pracodawców, jak i pracowników. Określają one minimalne i maksymalne kwoty wynagrodzenia oferowane na poszczególnych stanowiskach, co ma wiele implikacji dla kształtowania rynku pracy w naszym kraju.

W marcu 2023 roku Parlament Europejski przegłosował dyrektywę wymuszającą ujawnianie informacji o wynagrodzeniu, czyli tak zwanej „dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń”. Jest to narzędzie prawne mające na celu promowanie równości płacowej i eliminowanie dyskryminacji płacowej na rynku pracy.

Jednym z wielu korzyści płynących z jawności wynagrodzeń jest większa klarowność dla kandydatów do pracy. Oznacza to, że osoby poszukujące pracy mają precyzyjną informację o proponowanej płacy, co pozwala ocenić, czy oferta spełnia ich oczekiwania finansowe. To prowadzi do szybszego i skuteczniejszego filtrowania ofert pracy, co przyspiesza proces poszukiwania zatrudnienia.

Jawność zarobków jest również korzystna dla pracodawców. Podanie konkretnej kwoty pensji w ogłoszeniu może przyciągnąć kandydatów, którzy są zainteresowani ofertą pod względem finansowym. Pozwala to pracodawcom zaoszczędzić czas i skoncentrować wysiłki na rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy są gotowi zaakceptować przedstawione widełki wynagrodzeń.