W walce z chorobą Parkinsona kluczowe jest jej wczesne wykrycie. Konwencjonalna medycyna jednak często nie jest w stanie zidentyfikować tej choroby dopóki nie ujawni się ona poprzez drżenie ciała czy problemy z pamięcią. W chwili obecnej mamy jednak więcej możliwości dzięki postępowi nauki.

Niedawno przeprowadzone badania naukowe umożliwiły odkrycie dwóch wcześniejszych sygnałów ostrzegających o groźbie zachorowania na Parkinsona, które niesłusznie bywają często pomijane. To alarmujące, że mogą one wystąpić wiele lat przed postawieniem diagnozy. Tym samym, istotne jest, by nie lekceważyć tych objawów.

Kiedy myślimy o chorobie Parkinsona, wydaje nam się, że znamy wszystkie jej symptomy. Jednakże, jak pokazuje najnowsze badanie opublikowane w JAMA Neurology, istnieją dwa sygnały ostrzegawcze, które mogą umknąć naszej uwadze.

Biorąc pod lupę dokumentację medyczną ponad miliona mieszkańców wschodniego Londynu, naukowcy doszli do wniosku, że typowe objawy Parkinsona, takie jak drżenie czy problemy z pamięcią, mogą ujawnić się od 5 do 10 lat przed postawieniem diagnozy.

Interesująco, w trakcie analizy odkryto również dwa wcześniejsze objawy, które wydają się być precyzyjnymi wskaźnikami ryzyka zachorowania na Parkinsona. Pierwszym z nich jest utrata słuchu, a drugim epilepsja. Na podstawie zgromadzonych danych stwierdzono, że osoby cierpiące na padaczkę są ponad dwukrotnie bardziej narażone na rozwój choroby Parkinsona. Tymczasem utrata słuchu może sugerować aż 66-procentowy wzrost ryzyka wystąpienia tej choroby.

Naukowcy argumentują, że te objawy mogą być wynikiem początkowych zmian w funkcjonowaniu mózgu. Dodatkowo, utrata słuchu może wskazywać na inne deficyty w przetwarzaniu sensorycznym – podobne do tych, które obserwuje się w przypadku upośledzenia wzroku i które występują w trakcie przebiegu choroby Parkinsona.

Dlatego też, jeśli my sami lub ktoś z naszych najbliższych doświadcza problemów ze słuchem czy epilepsji, powinniśmy skonsultować te objawy z lekarzem. Właściwe rozpoznanie choroby Parkinsona może przyczynić się do skuteczniejszego radzenia sobie z tym schorzeniem.