Istnieje wiele obowiązków, które ciążą na pracodawcach, ale jednym z najważniejszych jest prawidłowe wydanie świadectwa pracy. Mimo że jest to codzienna praktyka w wielu miejscach pracy, często stwarza trudności, nie tylko dla małych firm. Współczesne regulacje prawne są często modyfikowane i aktualizowane, co może prowadzić do niejasności i pytań.

Niewielkie zmiany w przepisach mogą sprawić, że pracodawcy i specjaliści ds. kadrowych zmagają się z wątpliwościami. Różne nowelizacje kodeksu pracy wymagają szczególnej uwagi, zwłaszcza te dotyczące takich tematów jak urlop ojcowski. Dodatkowo, muszą oni śledzić zmiany w rozporządzeniach dotyczących świadectw pracy, takie jak te wprowadzone rozporządzeniem z 11 maja 2023 r. (Dz.U. poz. 912), które zmieniało poprzednie rozporządzenie z 23 maja tego samego roku.

To rozporządzenie wprowadziło nowe wymagania dotyczące informacji zawartych w treści świadectwa pracy. Te informacje są kluczowe dla ustalenia praw pracownika wynikających z umowy o pracę oraz uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego. W związku z tym, pojawiło się wiele pytań i niejasności dotyczących procesu wydawania świadectw pracy, ich zawartości, wprowadzania zmian w istniejące dokumenty, wydawania kopii, a nawet terminów obowiązujących do wystawienia tych dokumentów. Dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na niektóre z tych pytań, aby pomóc pracodawcom i specjalistom ds. kadrowych w nawigacji po tej skomplikowanej kwestii.