Trzynasta emerytura to dodatkowy roczny bonus finansowy, zapisany w prawie, którego kwota zmienia się każdego roku w zależności od wartości minimalnej emerytury. Jakie przewidywania dotyczą wysokości trzynastej emerytury dla 2024 roku? Kiedy można spodziewać się jej wypłaty? Przyjrzyjmy się bliżej tym kwestiom.

Jakie przepisy regulują prawo do trzynastej emerytury? Wszyscy emeryci i renciści mają prawo do otrzymywania trzynastej emerytury na podstawie ustawy z 9 stycznia 2020 roku dotyczącej dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla osób pobierających rentę lub emeryturę.

Kto jest uprawniony do otrzymania trzynastej emerytury w 2024 roku? Trzynasta emerytura będzie należała nie tylko do osób korzystających ze świadczeń z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych czy systemu ubezpieczeń społecznych rolników, ale także do funkcjonariuszy służb publicznych, zawodowych żołnierzy, weteranów wojennych i wojskowych oraz kombatantów.

Trzynasta emerytura za rok 2024 będzie wypłacana razem ze świadczeniami za kwiecień tego roku. Natomiast osoby otrzymujące świadczenia i zasiłki przedemerytalne mogą spodziewać się wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia w maju, razem z regularnymi świadczeniami.

W budżecie na przyszły rok, wartość waloryzacji emerytur została ustalona na 12,3%. To oznacza, że najniższe świadczenie emerytalne wzrośnie do co najmniej 1.783,82 zł, czyli o prawie 200 zł.

Jak obliczyć kwotę netto trzynastej emerytury po odliczeniu podatku dochodowego i składki zdrowotnej w 2024 roku? Ile pieniędzy otrzymają uprawnieni zależy od wysokości miesięcznego świadczenia podstawowego. Od brutto trzynastej emerytury zostaną odjęte: 9% składki zdrowotnej oraz 12% podatku dochodowego, jeśli suma trzynastej emerytury i świadczenia podstawowego przekroczy kwotę 2.500 zł brutto (co stanowi jedną dwunastą kwoty wolnej od podatku).