Na skutek pandemii COVID-19, dwukrotnie nastąpiło przedłużenie terminu zakończenia przewodów doktorskich. Początkowy termin 31 grudnia 2021 roku został pierwszy raz przesunięty na koniec grudnia 2022 roku, a następnie ostatecznie na 31 grudnia 2023 roku. Mimo to, młodzi badacze wyrażają swoje obawy. Przez długi czas mieli ograniczone możliwości korzystania z infrastruktury badawczej, w tym laboratoriów, bibliotek czy archiwów.

Planowane było zamknięcie przewodów doktorskich, które nie zostaną ukończone do końca 2021 roku. Jednakże z powodu trwającej pandemii, ten termin został wydłużony. Obecnie ustalona data finalizacji przewodów to 31 grudnia 2024 roku. Jest to już kolejne przesunięcie tego terminu. W szczególnym stopniu problem ten dotyka studentów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie i weszli na przewód doktorski w roku akademickim 2018/2019, a więc w czasie pandemii i wprowadzanych obostrzeń.

Należy jednak podkreślić, że modyfikacje w ustawodawstwie nie wpływają na przepis art. 195a ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (z późniejszymi zmianami). Przepis ten reguluje kwestię stypendiów, stanowiąc, że nie mniej niż 50% uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich powinno otrzymać stypendium.

Poza tym, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza również inne zmiany. Na przykład, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie prawa przez rektora nowo utworzonej publicznej uczelni, minister ma prawo go odwołać. W takim przypadku, obowiązki rektora do końca kadencji przejmuje osoba wyznaczona przez ministra.

Ustawę przyjęto 17 stycznia i obecnie czeka na podpis prezydenta. Jej wejście w życie nastąpi w dniu po ogłoszeniu, z wyjątkiem przepisów dotyczących studiów doktoranckich, które wejdą w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.