W obszarze zatrudnienia, pracownicy mają określone prawa, które są ustanowione przez prawo pracy. Niemniej jednak, często dochodzi do sytuacji, gdzie te prawa są łamane, co ma negatywny wpływ na pracowników i może być dla nich niebezpieczne. Jakie są najbardziej powszechne naruszenia praw pracowniczych? I co powinniśmy robić i gdzie zwrócić się o pomoc, gdy nasz pracodawca łamie prawo?

Kodeks praw pracownika na rok 2024. Najpopularniejsze naruszenia
Prawa i obowiązki zarówno pracowników jak i pracodawców są regulowane przez prawo pracy. To kompleksowe zestawienie norm i regulacji zobowiązuje obie strony do odpowiednich zachowań i postaw, gwarantując że stosunek pracy jest prowadzony zgodnie z zasadami.

Art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi, że „Praca jest pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy”. Niestety, często prawa pracownicze są ignorowane. Jak się okazuje, nie jest to rzadkość.

Jakie prawa pracownicze są najczęściej naruszane? Co zrobić, gdy pracodawca nie respektuje przepisów i gdzie można otrzymać wsparcie? Prezentujemy 7 najczęściej łamanych praw pracowników.

I. Nieuiszczanie wynagrodzenia
Niewypłacanie wynagrodzenia to najbardziej powszechne naruszenie praw pracowników, które znacząco wpływa na życie zatrudnionych. Obowiązek wypłaty pensji jest absolutny, co oznacza, że ewentualne problemy finansowe nie są usprawiedliwieniem.

Przepisy jasno mówią, że terminy wypłaty wynagrodzenia muszą być ściśle przestrzegane. Terminy powinny być ustalone w umowie o pracę, a wypłata powinna następować regularnie, minimum raz na miesiąc. Choć przepisy nie określają, czy płaca powinna być wypłacana na początku czy na końcu miesiąca, ważne jest, aby umowa z pracownikiem jednoznacznie określała te kwestie.

Przyjęło się, że pensja za wykonaną pracę w danym miesiącu powinna być wypłacona do 10. dnia następnego miesiąca. Pracownik ma zawsze prawo do skutecznego dochodzenia swoich praw, niezależnie od kondycji finansowej pracodawcy.