Zmienność trendów na polskim rynku pracy jest zjawiskiem nieuniknionym. W odpowiedzi na to, Ministerstwo Edukacji i Nauki regularnie publikuje raporty dotyczące przewidywanego popytu na różne profesje. Te prognozy mają na celu ułatwienie kierunkowego kształcenia zawodowego oraz przeciwdziałanie rosnącej liczbie bezrobotnych. Ale co decyduje o tym, które profesje są najbardziej pożądane? I w których sektorach masz największe szanse na znalezienie pracy? Przekonajmy się, jakie zawody będą najbardziej poszukiwane w 2023 roku.

Publikacja raportów na temat zapotrzebowania na poszczególne zawody to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od 2019 roku coroczne informacje na ten temat mają na celu monitorowanie popytu w dziedzinach związanych ze szkolnictwem zawodowym, co ma przyczynić się do skierowania ku zawodom, które zapewnią im stabilną przyszłość zawodową i pomogą zwalczyć bezrobocie.

Na popyt na określone zawody wpływają różne czynniki. Czasami pracodawcy szukają specjalistów z określonymi umiejętnościami i doświadczeniem, na przykład elektryków czy operatorów maszyn. W innych przypadkach trudne warunki pracy mogą odstraszyć potencjalnych pracowników, co również wpływa na zapotrzebowanie.

Badania przewidują, że w 2023 roku aż 33 zawody będą najbardziej poszukiwane na polskim rynku pracy. Do tych profesji należą m.in.: automatyk, betoniarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, kierowca-mechanik, mechatronik, monter konstrukcji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, technik budowy dróg czy technik transportu kolejowego.

Warto zauważyć, że prognoza na 2023 rok uwypukliła cztery zawody, które nie były wcześniej zawarte w zestawieniach. Te nowe specjalności to: monter izolacji przemysłowych; operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami; technik gospodarki odpadami; technik izolacji przemysłowych. To dowodzi, jak zapotrzebowanie na rynku pracy zmieniało się w ciągu ostatnich lat – od 2021 do 2023 roku.