Większość osób kojarzy sobotę jako dzień wolny od obowiązków zawodowych. Jednak, czasami pojawiają się sytuacje, kiedy koniecznym jest podjęcie pracy w ten dzień. Jakie zasady dotyczą takiej sytuacji? Czy za pracę w sobotę są naliczane dodatkowe godziny, które powinny być wynagrodzone?

Sytuacje, w których kodeks pracy dopuszcza wykonywanie zadań zawodowych w soboty, są ściśle określone. Dzień ten, zwykle traktowany jako wolny, może stać się dniem pracy w specjalnych okolicznościach. Może to nastąpić na przykład gdy istnieją pilne wymogi ze strony pracodawcy, lub gdy jest potrzebna akcja ratownicza mająca na celu ochronę zdrowia lub życia człowieka. Takie zadania mogą obejmować również usuwanie awarii, dbanie o środowisko czy zabezpieczenie mienia. Warto jednak podkreślić, że sobota jako dzień pracy nie powinna być normą i nie może być zaaranżowana przez pracodawcę z góry.

Kwestia pracy w soboty wiąże się także z prawem do innego dnia wolnego od pracy. Jeśli pracownik podejmuje się pracy w sobotę, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, powinien otrzymać inny dzień wolny od pracy. Dzień ten powinien być przyznany pracownikowi do końca danego okresu rozliczeniowego w ustalonym z nim terminie. Pracodawca, który nie zapewni pracownikowi takiego dnia wolnego, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Należy pamiętać, że pracownik ma prawo do pełnego dnia wolnego, niezależnie od ilości godzin przepracowanych w sobotę.