Październik jest miesiącem, kiedy zwraca się szczególną uwagę na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD. Osoby z tym zaburzeniem nie są wykluczone z możliwości podejmowania pracy. Choć dorośli żyjący z ADHD mogą doświadczać problemów z koncentracją, dotrzymaniem terminów, impulsywnością i podejmowaniem decyzji, posiadają również wiele wartościowych cech wynikających z ich unikalnej perspektywy. Te aspekty mogą okazać się nieocenione w wielu profesjach i mogą przyczyniać się do szybkiego rozwoju zawodowego. Jak diagnozować ADHD u dorosłych i jak radzić sobie ze specyficznymi dla tego zaburzenia objawami w miejscu pracy? Czy istnieje specjalne miejsce pracy, które byłoby odpowiednie dla większości osób z ADHD?

ADHD to zaburzenie neurorozwojowe, które wpływa na funkcjonowanie jednostki w szeregu obszarów życia, w tym często w kontekście interakcji społecznych i środowiska pracy. Diagnozowanie ADHD najczęściej ma miejsce w okresie szkolnym dziecka. Do niedawna wielu ekspertów utrzymywało przekonanie, że wpływ tego zaburzenia na dorosłe życie jest marginalny lub może całkowicie zaniknąć wraz z wiekiem. Jednakże, według obecnych badań, sugestia ta jest daleka od prawdy. Szacuje się, że nawet 70% osób doświadcza objawów ADHD w okresie dojrzewania i dorosłości, chociaż charakterystyka kliniczna i symptomy mogą ulec zmianie.

Dane opublikowane w Journal of Global Health w 2021 roku (bazujące na statystykach z 2020 roku) wskazują, że około 2,58% dorosłych na całym świecie jest dotkniętych przez zespół nadpobudliwości psychoruchowej. To stanowi około 139,84 miliona dorosłych z ADHD. Ponadto, szacuje się, że ADHD wpływa na życie około 366,33 miliona dorosłych na całym świecie.