Zamierzenie zawarcia umowy często jest kojarzone z podpisaniem oficjalnych dokumentów, przeglądaniem obszernych deklaracji intencji i rozważaniem wielu paragrafów. Jednakże, istnieje wiele sytuacji, w których umowa nie musi być zawarta na piśmie, a może zostać przyjęta verbalnie. Kiedy umowa werbalna jest wiążąca i jak można ją potwierdzić? Wyjaśniając, odkrywamy różnice pomiędzy umową mówioną a tą spisaną.

UMOWA WERBALNA – CZYM JEST?

Zakupy w sklepie są doskonałym przykładem. Po negocjacjach cenowych i uiszczeniu opłaty za produkt, umowa sprzedaży zostaje zawarta w sposób dorozumiany, bez konieczności sporządzania jakiegokolwiek dokumentu.

Tak samo jest z nieodpłatnym pożyczeniem auta koledze. Umożliwienie korzystania z pojazdu ze szczerej gotowości do pomocy to umowa użyczenia, która nie wymaga sporządzenia pisemnego oświadczenia.

Wezwanie hydraulika do naprawy to kolejny przykład. Ustalanie zakresu pracy i wynagrodzenia to ustna umowa na wykonanie usługi, która nie wymaga podpisywania zbędnych dokumentów. Wszystko to są sytuacje z naszej codzienności, w których umowa ustna jest stosowana. Kodeks cywilny wyraźnie reguluje możliwość zawierania takich umów. Czytamy w nim:

Kodeks cywilny, art. 60.:

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie, chęć osoby wykonującej działanie prawne może być wyrażona przez dowolne zachowanie tej osoby, które wyraźnie ujawnia jej intencje, także poprzez ujawnienie tej woli w formie elektronicznej (oświadczenie woli).

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że w praktyce jest także możliwe zawarcie umowy ustnej. Wynika to z zasady swobody zawierania umów zakodowanej w prawie, która jest przedstawiona w kolejnym paragrafie.