Rozważasz otwarcie własnej firmy? To doskonały moment, aby skorzystać z oferty dofinansowania dostępnej w urzędzie pracy. Firmy startujące na rynku często muszą ponieść znaczne nakłady finansowe na zakup niezbędnego sprzętu czy akcesoriów. Jednak z pomocą bezzwrotnej dotacji, która jest wypłacana przed rozpoczęciem działalności, przyszli przedsiębiorcy mogą uniknąć tych wydatków. Aby jednak skorzystać z tej formy wsparcia, konieczne jest spełnienie pewnych kryteriów.

Chociaż maksymalna wielkość dofinansowania może osiągnąć sześciokrotność średniej pensji krajowej, co w tym roku według oficjalnych prognoz wynosi 7824 zł, co daje kwotę blisko 47 tysięcy złotych, ostateczna wysokość wsparcia może różnić się w zależności od urzędu pracy. Faktyczna suma dotacji jest bowiem uzależniona od budżetu danego urzędu oraz kwoty przeznaczonej na ten cel. Najczęściej wnioskowane wartości oscylują jednak w granicach 20-30 tysięcy złotych.

Ale kto może składać wnioski o dofinansowanie? Przede wszystkim, muszą to być osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy. Szczegółowe informacje na temat kryteriów, które trzeba spełnić, aby zyskać dostęp do tej bezzwrotnej pomocy, można znaleźć w regulaminie dostępnym na stronie internetowej lokalnego urzędu pracy. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych z nich.

Wniosek o dotację może złożyć osoba, która nie prowadziła działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dodatkowo, bezrobotny nie może odmówić bez uzasadnionej przyczyny lub przerwać z własnej winy stażu, szkolenia, propozycji zatrudnienia lub innej formy wsparcia oferowanej przez urząd pracy. Również osoba, która otrzymała dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych bezzwrotnych środków publicznych nie jest uprawniona do jej ponownego otrzymania. Kolejnym warunkiem jest brak kar za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu nałożonych w ciągu ostatnich dwóch lat. Na koniec, ważne jest aby wniosek nie został złożony w więcej niż jednym urzędzie pracy.