Prawdopodobnie dla wielu z nas miłym aspektem wykonywanej pracy są podwyżki. W bieżącym okresie, aż 60% pracodawców deklaruje chęć podniesienia płac swoich pracowników. Szczególną perspektywę wzrostu można dostrzec w określonych sektorach rynku.

Według najnowszych analiz przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Randstad, blisko połowa polskich przedsiębiorstw planuje podnieść poziom wynagrodzeń swoich zatrudnionych o co najmniej 7%. Z drugiej strony, niewielki odsetek – 3% pracodawców ma zamiar wprowadzić znaczne podwyżki, które mogą wynieść od 16 do 19%.

Sylvia Johnson, specjalistka od kwestii językowych i międzykulturowych platformy Preply, stwierdziła, że obecnie osoby posługujące się kilkoma językami mogą spodziewać się najwyższych zarobków. Perfekcyjna znajomość języka angielskiego to już de facto norma, natomiast istotne staje się opanowanie innego języka. Firmom zależy przede wszystkim na kandydatach posługujących się językiem francuskim czy niemieckim. Wedle opinii specjalistki, te dwa języki są szczególnie przydatne w sektorze finansowym i obszarze obsługi klienta.