Rynek pracy w sektorze informacyjno-technologicznym (IT) jest pod stałym wpływem zmian wynikających z postępów w nowych technologiach i przemian biznesowych. Istotność bieżącego monitorowania i przewidywania tych zmian nie ulega wątpliwości. Pozwala to bowiem na identyfikację kluczowych trendów w poszukiwanych umiejętnościach IT.

Sektor IT od wielu lat rozwija się w szybkim tempie, stając się jednym z najbardziej dynamicznych obszarów gospodarki. Mimo niedawnych doniesień o spowolnieniu w branży nowych technologii, które mogło wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników IT, eksperci są zgodni co do długoterminowych perspektyw rozwoju tego sektora oraz jego strategicznego znaczenia.

Natomiast Polska, mimo że nie jest pod względem cyfryzacji krajem pozostającym w tyle na arenie międzynarodowej, nadal znajduje się na początkowym etapie transformacji cyfrowej. Wiele firm wciąż nie korzysta z rozwiązań chmurowych, systemów ERP czy narzędzi do analizy biznesowej. Dodatkowym wyzwaniem jest integracja nowoczesnych narzędzi i ich efektywne wykorzystanie.

W kontekście rynku pracy oznacza to dwa aspekty: możliwości dla pracowników w zakresie zatrudnienia i rozwoju oraz konieczność dla pracodawców nabywania nowych umiejętności i specjalistów. Trzeba podkreślić, że rynek IT stale ewoluuje, wprowadzając nowe narzędzia i rozwiązania. Dlatego tak istotne jest monitorowanie sytuacji na rynku pracy, co pozwala sektorowi IT na płynny rozwój i spełnianie potrzeb innych branż, co ma kluczowe znaczenie dla całej gospodarki.

Z myślą o pomocy w identyfikacji trendów na rynku przeprowadzane są badania i analizy skierowane na odkrycie kierunku zmian. Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Informatyka, opracowało badanie Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze IT. Do tej pory przeprowadzone zostały dwie ogólnopolskie edycje tego badania – pierwsza na przełomie 2018 i 2019 roku, a druga w 2021 roku. W obu edycjach uczestniczyło ponad 800 pracodawców z sektora IT, ponad 850 studentów ostatniego roku studiów informatycznych oraz kilkadziesiąt ekspertów i analityków branży IT.