Myślimy o sobie jako o niezależnych, autonomicznych jednostkach, które podejmują decyzje w oparciu o własne przekonania i preferencje. Niemniej jednak, codziennie jesteśmy poddawani wpływom społecznym, które kierują naszymi działaniami i modyfikują nasze poglądy. Perswazja, manipulacja i wpływanie na innych mogą być postrzegane jako siły pozytywne, przynoszące korzyści obu stronom, ale mogą również ograniczyć wolność jednostki i prowadzić do jej wykorzystania dla osobistych celów. Kluczem do efektywnej komunikacji, umiejętnego wpływania na innych oraz obrony przed takim wpływem jest zrozumienie 6 zasad Cialdiniego.

Techniki perswazji, takie jak nakłanianie, przekonywanie i rekomendowanie, są powszechne nie tylko w marketingu czy polityce, ale we wszystkich interakcjach międzyludzkich. Trudno nam dzisiaj wyobrazić świat pozbawiony reklamy oraz ciągłego przekonywania do swoich racji. Mimo że codziennie jesteśmy bombardowani różnymi technikami marketingowymi, niektóre z nich mają na nas większy wpływ, a na inne jesteśmy bardziej odporni. To zjawisko zafascynowało Roberta Cialdiniego, który poświęcił wiele lat badaniom skuteczności technik wpływu na ludzi.

Robert Cialdini, renomowany profesor psychologii, zdobył uznanie dzięki swoim badaniom nad wpływem na ludzi, perswazją i zachowaniami ludzkimi w różnych kontekstach życiowych. Jego książka „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka” jest uważana za klasykę w tej dziedzinie. Książka, do której badania prowadził przez prawie 15 lat, została opublikowana w 1984 roku. Chociaż niektórzy eksperci uważają, że nieco się zdezaktualizowała, jest nadal szeroko stosowana i uznawana za niezwykle uniwersalną. W swojej pracy Cialdini przekazuje wiedzę, która ma nas uchronić przed typowymi oszustami wykorzystującymi techniki wpływu społecznego do manipulowania nami. Według psychologa wszystkie te metody można podzielić na sześć głównych kategorii, które obecnie są znane jako „6 reguł Cialdiniego”.