Mało kto jest świadomy istnienia pewnej formy pomocy finansowej, której kwota może przekroczyć 15 tysięcy złotych. Jest to wsparcie dedykowane dla bezrobotnych, którzy myślą o zatrudnieniu lub otwarciu własnej firmy poza miejscem, w którym dotychczas mieszkali. Pomoc ta przybiera formę bonu na zasiedlenie, przyznawanego przez urząd pracy. Chociaż nie jest tak rozpoznawalna jak dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, to możliwe jest uzyskanie z jej tytułu pokaźnej sumy pieniędzy, wykorzystywanej na koszty przeprowadzki. Dodatkowym atutem tej pomocy jest fakt, że jest ona bezzwrotna i nie ma obowiązku jej rozliczania z urzędem.

Bon na zasiedlenie skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy. Należy jednak pamiętać, że korzystać z tego wsparcia mogą tylko osoby do 30 roku życia, które mają zamiar rozpocząć pracę lub założyć firmę poza swoim miejscem zamieszkania. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie pokrycia kosztów początkowych związanych z przeprowadzką.

Program bonu na zasiedlenie kierowany jest do młodych osób, które pragną rozpocząć swoją karierę zawodową w innym mieście, lub do tych, którym ciężko znaleźć pracę w miejscu swojego zamieszkania. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tego wsparcia?

Regulamin programu stanowi, że miejsce planowanego zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej musi być oddalone od miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie o minimum 80 kilometrów. Alternatywnie, czas podróży do pracy i powrotu z niej musi wynosić co najmniej trzy godziny. Aby uzyskać dofinansowanie, osoba musi zarabiać co najmniej minimalne wynagrodzenie. Od 1 stycznia 2024 roku wynosi ono 4242 złote brutto, a od 1 lipca tegoż roku – 4300 złotych brutto. Ta zasada dotyczy także osób planujących otworzyć własną firmę w innym mieście. Ostatnim wymogiem jest utrzymanie się w pracy lub prowadzeniu firmy przez co najmniej pół roku. W przypadku zatrudnienia, urząd pracy akceptuje zarówno umowę o pracę, umowę zlecenie, jak i umowę o dzieło.