Zainaugurowano proces rekrutacji na czwartą edycję prestiżowego programu stypendialnego pod patronatem profesora Franciszka Walczaka. To wyjątkowa okazja dla lekarzy i naukowców, którzy mają zamiar zdobywać doświadczenie zawodowe oraz rozwijać swoje umiejętności badawcze w renomowanych uczelniach medycznych, teraz dostępnych na całym globie. Zasady rekrutacji i uczestnictwa zostały znacznie usprawnione, aby sprostać oczekiwaniom i możliwościom potencjalnych beneficjentów.

W ramach programu proponowane jest wsparcie dla polskich placówek naukowych i leczniczych, poprzez umożliwienie ich przedstawicielom przeprowadzania badań naukowych w środowisku międzynarodowym, pod okiem najwybitniejszych specjalistów. Chodzi tutaj o rozwijanie kompetencji zawodowych i badawczych oraz o zdobywanie wartościowego doświadczenia dydaktycznego. Te umiejętności i doświadczenia pozytywnie wpłyną na jakość usług medycznych w Polsce oraz na kształtowanie przyszłych pokoleń specjalistów.

Dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, podkreśla wagę umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez tworzenie wspólnych projektów badawczych. Program ten ma również sprzyjać zdobywaniu materiałów do dalszych badań naukowych na ścieżce klinicznej oraz pozwolić na wymianę doświadczeń i wprowadzanie najlepszych praktyk do polskich jednostek. Dr Kostecki przewiduje duże zainteresowanie nową edycją programu, które prawdopodobnie wynika z ulepszonych warunków uczestnictwa.

Zgodnie z założeniami, ta runda programu ma przynieść korzyści dla 17 beneficjentów, choć liczba ta może wzrosnąć w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Nowością jest również rozszerzenie geograficzne programu. Dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia i Agencji Badań Medycznych, staże są obecnie możliwe nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w innych ważnych ośrodkach medycznych na całym świecie. Decyzje o wyborze miejsca stażu są teraz całkowicie uprawnione do uczestników.

Program proponuje również trzy ścieżki rozwoju uczestników. Pierwsza, dydaktyczna, ma na celu zdobywanie wiedzy o kształceniu medycznym za granicą i tworzenie programów dydaktycznych. Druga, naukowa, umożliwia wykonanie badań naukowych, nabycie nowych doświadczeń i poznawanie najlepszych praktyk badawczych oraz laboratoryjnych. Trzecia ścieżka, kliniczna, pomaga w zdobyciu praktycznych doświadczeń i innowacyjnych technologii stosowanych w leczeniu za granicą.