W kontekście autyzmu często porusza się temat różnic w percepcji rzeczywistości między jednostkami. Mimo to, wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że niestandardowe reakcje na bodźce otoczenia nie zawsze muszą wiązać się z zaburzeniami neurorozwojowymi. Również mogą one stanowić swoisty element charakteru osoby. Zgodnie z analizami ekspertów, od 15% do 20% populacji to osoby wysoko wrażliwe. Przekonaj się, czy ty też należysz do tej grupy osób.

Pojęcie „wysoko wrażliwa osobowość”, znane również jako WWO lub HSP (od ang. highly sensitive people), zostało zaproponowane przez dr Elaine Aron. Jest ona autorką publikacji takich jak „Wysoko wrażliwi” i „Wysoko wrażliwe dziecko”.

Ta cecha osobowości nie jest uznawana za zaburzenie ani chorobę psychiczną. Jej istotą jest intensyfikacja odbioru bodźców oraz zdolność do zauważania subtelniejszych szczegółów świata w porównaniu do innych. Dotyczy to zarówno bodźców pozytywnych, jak i negatywnych.

Osoby o wysokiej wrażliwości są jednak bardziej narażone na stres, odczuwanie przewlekłego zmęczenia czy poczucie przytłoczenia. W niektórych wypadkach mogą również być podatne na rozwój stanów depresyjnych. Skąd bierze się zjawisko WWO? Co jest przyczyną zwiększonej responsywności na bodźce?

Aktualne badania wskazują, że mózgi osób o wysokiej wrażliwości działają nieco inaczej podczas przetwarzania bodźców w porównaniu do reszty populacji. Na przykład, podczas jednego z eksperymentów uczestników poproszono o zidentyfikowanie drobnych różnic na fotografiach krajobrazu. Wyniki pokazały, że osoby o wysokiej wrażliwości wykazywały silniejszą aktywację obszarów mózgu odpowiedzialnych za procesy wzrokowe i uwagę niż grupa kontrolna.

Za różnice w reakcjach mózgu u różnych osób częściowo odpowiedzialne są geny. Obecnie znamy tylko dwa komponenty genetyczne mające istotny wpływ na sprawę. Niektórzy naukowcy uważają, że wysoka wrażliwość na bodźce jest produktem ewolucji służącym przetrwaniu gatunku. Ważne jest również zrozumienie, że osoby o wysokiej wrażliwości charakteryzują się większym poziomem świadomości potencjalnych możliwości i zagrożeń.