Bez względu na przyczynę ważne jest, aby rodzice robili wszystko, co w ich mocy, aby wspierać dobre relacje między rodzeństwem. A do tego upewniali się, że żadne konflikty nie niszczą ich związku.

Oto, co mogą zrobić rodzice, żeby poradzić sobie z walką między ich dziećmi:

Uczenie dzieci, jak radzić sobie z konfliktami w pozytywny sposób

Dzieci, które uczą się, jak radzić sobie z nieporozumieniami w konstruktywny sposób — powiedzmy, słuchając opinii swojego rodzeństwa lub nie angażując się w wyzwiska — będą w znacznie lepszym nastroju do rozstrzygania sporów bez decydowania się na kłótnię.

Co więcej, dzieci, które dorastają, ucząc się, jak zapobiegać i rozwiązywać konflikty z rodzeństwem, będą lepiej negocjować i wypracowywać kompromisy w przyszłych związkach. A to oznacza lepsze rezultaty zarówno w pracy, jak i w domu. Uczenie się, jak radzić sobie w sporach z braćmi i siostrami, pomoże dzieciom wyrosnąć na dorosłych, którzy są wykwalifikowani w rozwiązywaniu różnic i lepiej zarządzają relacjami z innymi.

Uświadamianie, że życie w zgodzie z rodzeństwem jest ważne dla całej rodziny

Powinniśmy wyjaśnić naszym dzieciom, że rodzina jest jak dobrze zgrany zespół. I jak każdy dobry zespół, wszyscy członkowie rodziny (rodzice i dzieci) muszą razem pracować, aby tworzyć spokojny i kochający dom. I należy zaznaczyć, że wszelkie bójki pomiędzy członkami rodziny mogą zaszkodzić całemu zespołowi.

Wkroczyć do akcji

Niektórzy rodzice uważają, że najlepiej jest pozwolić dzieciom samodzielnie rozwiązywać konflikty. Do pewnego stopnia może to być prawdą, o ile dzieci mają narzędzia do radzenia sobie z nieporozumieniami w konstruktywny, pozytywny i pokojowy sposób. Aczkolwiek, jeśli kłótnia się nagrzewa albo pojawia się agresja słowna lub fizyczna, natychmiast powinniśmy interweniować.

Jeżeli do kłótni doszło pod naszą nieobecność, wówczas powinniśmy usiąść z naszymi dziećmi i wypytać, co się stało. A następnie musimy im zaznaczyć, że przejawy agresji w naszym domu są nie do przyjęcia.

Wysłuchać każdej strony

Kłótnia rodzeństwa zawsze ma dwie strony medalu. Dlatego należy dopilnować, aby każde z naszych dzieci czuło, że chcemy je wysłuchać bez osądzania i przerywania tego, co ma nam do powiedzenia. Dzieci często czują się znacznie lepiej, jeśli mogą wygadać się swoim rodzicom o swoim problemie, zwłaszcza gdy czują, że mogą wyrazić swoje stanowisko w uczciwej atmosferze.

Szacunek to żelazna zasada

Chodzi o to, że uświadomienie dzieci w kwestii szanowania innych członków rodziny nie podlega tutaj żadnym negocjacjom. Szacunek oznacza brak wyzwisk i absolutnie żadnej agresji fizycznej. Powinniśmy też zachęcać nasze dzieci, aby liczyły się ze zdaniem drugiej strony i okazywały jej taki sam szacunek, jakiego pragną dla siebie.

Zachęcić dzieci, aby sprecyzowały swój problem

Należy powiedzieć dziecku, aby skupiło się na tym, co je zdenerwowało, a nie na swoim rodzeństwie. Na przykład, jeśli dziecko jest zdenerwowane z powodu tego, że jego rodzeństwo zawsze wybiera grę, w którą będzie grać, powinno zgłosić ten problem, zamiast mówić coś w stylu: „Jesteś nieuczciwy!” Jeżeli dziecko dokładnie przedstawi sam problem (w tym przypadku jest to brak równości w wyborze gier), zamiast skupiać się na zachowaniu rodzeństwa, wtedy dyskusja może bardziej skupić się na tym problemie i jego rozwiązaniu niż na charakterystyce drugiej osoby.

Poprosić dzieci, aby zasugerowały kilka rozwiązań

Pozwalajmy naszym dzieciom wymyślać scenariusze albo rozwiązania, które będą sprawiedliwe dla obu stron. I zachęcajmy nasze pociechy, aby najpierw postawiły się na miejscu drugiej osoby, zanim przedstawią swoje sugestie.

Promowanie dobrego zachowania w rozwiązywaniu problemów

Musimy wiedzieć, że dzieci obserwują swoich rodziców i uczą się od nich. A przy okazji czerpią wskazówki, jak rozwiązywać konflikty, obserwując, jak to robią w małżeństwie ich rodzice. Dlatego musimy też zwracać uwagę na to, jak my radzimy sobie z problemami ze współmałżonkiem, przyjaciółmi i rodziną. Jeśli okazujemy szacunek i miłość podczas sporu, nasze dzieci również się tego nauczą i przyswoją właściwe umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Dowiedz się również, czy dobre oceny dziecka są odzwierciedleniem jego inteligencji.